Pokličite nas: icon 041 368 619
KATEGORIJE IZDELKOV
Več kategorij Manj kategorij

Košarica

Splošni pogoji poslovanja spletne trgovine

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA SPLETNE TRGOVINE

1. UVODNA DOLOČILA

Ti splošni pogoji poslovanja spletne trgovine (v nadaljevanju: splošni pogoji poslovanja) so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot), Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1), Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (GDPR), Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1), s priporočili GZS in mednarodnimi kodeksi za e-poslovanje.

1.1. Pojmi – kaj je kaj?

Splošni pogoji se nanašajo na delovanje in uporabo spletne trgovine Hermes Shop (v nadaljevanju: spletna trgovina oz. spletna stran) ter pravna razmerja, pravice in obveznosti fizičnih in pravnih oseb, ki spletno stran obiskujejo, uporabljajo, oddajo naročilo, opravijo nakup v spletni trgovini.

Spletna trgovina je informacijski sistem, namenjen predstavitvi in prodaji blaga oziroma izdelkov uporabniku (v nadaljevanju: izdelek oz. blago), ki je dostopen na povezavi: https://www.hermes-shop.si/.

1.2. Subjekti – kdo je kdo?

Spletno trgovino upravlja podjetje HERMES AND ANDREJA GAČNIK S.P., POSREDNIŠTVO, TRGOVINA HERMES AND – ANDREJA GAČNIK S.P., Dobrovce, Kidričeva cesta 26, 2204 Miklavž na Dravskem polju, Matična številka: 1618369000, Davčna številka: SI 19963050 (v nadaljevanju: upravljalec oz. prodajalec).

Obiskovalec spletne strani je vsaka fizična ali pravna oseba, ki obišče spletno stan (v nadaljevanju: obiskovalec).

Registriran uporabnik spletne trgovine je vsakdo, ki se v spletni trgovini registrira in uporablja sistem spletne trgovine (v nadaljevanju: uporabnik). Z registracijo postane obiskovalec spletne strani njen uporabnik. Registracija je možna kadarkoli med obiskom strani s klikom na povezavo »Registracija ali prijava« ali v postopku nakupa. Za uporabnika se ob pravilih, ki se vežejo izrecno nanj in pravna razmerja v zvezi z njim, smiselno uporabljajo tudi pravila, ki veljajo za obiskovalca spletne strani.

Naročnik blaga oziroma izdelka je tisti uporabnik, ki preko spletne trgovine odda naročilo za nakup izdelkov iz spletne trgovine (v nadaljevanju: naročnik). Z oddajo naročila postane uporabnik spletne strani naročnik blaga. Za naročnika se ob pravilih, ki se vežejo izrecno nanj in pravna razmerja v zvezi z njim, smiselno uporabljajo tudi pravila, ki veljajo za obiskovalca in uporabnika spletne strani.

Kupec blaga oziroma izdelka je tisti naročnik, katerega naročilo je z elektronskim sporočilom potrjeno s strani ponudnika (v nadaljevanju: kupec). S prejemom potrditvenega sporočila o zaključku naročila o obdelavi  oddajo naročila oziroma opravo nakupa postane uporabnik kupec. Za kupca se ob pravilih, ki se vežejo izrecno nanj in pravna razmerja v zvezi z njim, smiselno uporabljajo tudi pravila, ki veljajo za obiskovalca in uporabnika spletne strani ter naročnika.

Potrošnik je fizična oseba, ki pridobiva ali uporablja blago in storitve za namene izven njegove poklicne ali pridobitne dejavnosti (v nadaljevanju: potrošnik).

V teh splošnih pogojih poslovanja, na spletni strani oz. v spletni trgovini uporabljeni izrazi, zapisani v slovnični obliki moškega spola, so uporabljeni kot nevtralni in veljajo enakovredno za oba spola.

1.3. Področje urejanja in uporaba splošnih pogojev poslovanja

Splošni pogoji poslovanja obravnavajo delovanje spletne trgovine in spletne strani ter pravice in obveznosti upravljalca oz. prodajalca, obiskovalcev, uporabnikov, naročnikov in kupcev, ter vsebino odnosa ter pravnih razmerij med ponudnikom oziroma upravljavcem in obiskovalci, uporabniki, naročniki in kupci.

Vsebina splošnih pogojev poslovanja ne posega v kogentna določila o pravicah in obveznostih, ki jih uživajo oz. ki zavezujejo upravljalca oz. ponudnika, obiskovalca, uporabnika, naročnika in kupca, v skladu z vsakokratno veljavno zakonodajo.

V zvezi z vprašanji, ki jih ti splošni pogoji ne obravnavajo, se uporabi vsakokratna veljavna zakonodaja v Republiki Sloveniji, vključno s predpisi Evropske Unije.

Področje varovanja osebnih podatkov in varnosti obiskovalcev, uporabnikov, naročnikov in kupcev je podrobneje urejeno v Pravilniku o zasebnosti.

1.4. Objava in veljavnost splošnih pogojev poslovanja

Splošni pogoji poslovanja so javno objavljeni na spletni strani oziroma v spletni trgovini pod zavihkom »splošni pogoji« in veljajo od 20. 5. 2020 do preklica ali objave novih splošnih pogojev poslovanja.

Splošni pogoji poslovanja veljajo za vse zgoraj naštete subjekte ob uporabi spletne strani oziroma spletne trgovine, zlasti pa ob naročilu objavljenih izdelkov.

Za obiskovalca in uporabnika veljajo splošni pogoji poslovanja, veljavni v trenutku uporabe spletne strani oziroma spletne trgovine. Za naročnika in kupca veljajo splošni pogoji, veljavni v trenutku oddaje naročila za nakup v spletni trgovini.

Obiskovalcu so splošni pogoji poslovanja ves čas na voljo na zavihku »splošni pogoji«. Obiskovalec je posebej opozorjen na splošne pogoje poslovanja ob registraciji in je dolžan pred registracijo izrecno potrditi seznanjenost z vsebino teh splošnih pogojev. Brez potrditve strinjanja z vsebino teh splošnih pogojev poslovanja registracija ni možna. Uporabnik je pred oddajo naročila posebej opozorjen na splošne pogoje in je dolžan pred oddajo naročila izrecno potrditi seznanjenost z vsebino teh splošnih pogojev. Brez izrecnega strinjanja s splošnimi pogoji poslovanja oddaja naročila ni možna. Na splošne pogoje je opozorjen tudi obiskovalec ob prijavi na naše novice in v primeru, kadar vstopi v kontakt z upravljalcem oz. prodajalcem z uporabo spletnega obrazca “pošljite nam vaše vprašanje”, ki se nahaja na zavihku “kontakt”.

Upravljalec oz. prodajalec ima pravico spremeniti  splošne pogoje poslovanja, in to v vsakem trenutku, brez predhodnega obvestila. Šteje se, da uporabnik soglaša s spremembo splošnih pogojev poslovanja, če še naprej uporablja spletno stran oz. spletno trgovino.

2. DOSTOPNOST INFORMACIJ

Prodajalec oz. upravljalec se zavezuje, da bo kupcu vselej zagotovil naslednje informacije: identiteto podjetja: firmo in sedež podjetja; kontaktne naslove, ki uporabniku omogočajo hitro in učinkovito komunikacijo: e-pošta, telefonska številka; bistvene značilnosti blaga oziroma storitev, vključno s poprodajnimi storitvami in garancijami; dostopnost blaga: vsak izdelek, ki je v ponudbi na spletnem mestu, naj bi bil dostopen v razumnem roku; pogoje dostave izdelka ali izvršitve storitve: način, kraj in rok dostave; vse cene jasno in nedvoumno določene, vključno z informacijo o tem, ali že vključujejo davke in stroške prevoza; način plačila in dostave, časovno veljavnost ponudbe, rok, v katerem je še možno odstopiti od pogodbe in pogojih za odstop, poleg tega tudi o tem, če in koliko stane kupca odstop od pogodbe; in pojasnjen postopek ob pritožbi, vključno z vsemi podatki o kontaktni osebi ali službi za stike s kupci.

3. PODATKI O UPRAVLJALCU OZIROMA PRODAJALCU

HERMES AND ANDREJA GAČNIK S.P.

POSREDNIŠTVO, TRGOVINA HERMES AND – ANDREJA GAČNIK S.P.

Kidričeva cesta 26, Dobrovce

2204 Miklavž na Dravskem polju

e-naslov: info@hermes-shop.si

tel. št.: +386 41 368 619

Matična številka: 1618369000

Davčna številka: SI 19963050

4. SPLETNA STRAN OZ. SPLETNA TRGOVINA

4.1. Delovanje spletne strani oz. spletne trgovine

Spletna stran deluje vsak dan, neprenehoma. Zaradi poslovnih ali tehničnih razlogov lahko pride do okoliščin, ko dostop do spletne strani ni mogoč, za kar upravljavec oz. prodajalec ne odgovarja.

Upravljalec oz. prodajalec si pridržuje pravico, da za določen ali nedoločen čas omeji ali popolnoma ali delno ustavi dostop do spletne strani in/ali spletne trgovine. Prav tako si Upravljalec oz. prodajalec pridržuje pravico, da za določen ali nedoločen čas omeji, popolnoma ali delno ustavi in umakne prodajo nekaterih ali vseh izdelkov iz spletne strani oz. spletne trgovine.

Upravljalec oz. prodajalec ima pravico spreminjati vsebine na spletni strani oziroma spletni trgovini in to v vsakem trenutku, brez predhodnega obvestila.

4.2. Obisk spletne strani

Obiskovalec spletne strani je vsakdo, ki obišče spletno stan oziroma spletno trgovino.

Obiskovalec nima pravice do oddaje naročila v spletni trgovini. Obiskovalec lahko odda naročilo za nakup izdelka na spletni trgovini le ob predhodni registraciji (uporabnik) ali ob registraciji v postopku nakupa na spletni trgovini ob oddaji naročila.

Obiskovalec lahko brez predhodne registracije v spletni trgovini izdelke naroči s klicem na telefonsko številko +386 41 368 619.

Obiskovalcu so na spletni strani pod zavihkom »Splošni pogoji« ves čas na voljo ti splošni pogoji poslovanja, pod zavihkom »Pravilnik o zasebnosti« je na voljo Pravilnik o zasebnosti in politika piškotkov pod zavihkom »Nastavitve zasebnosti«.

Obiskovalec spletne strani s samim obiskom spletne strani in spletne trgovine soglaša s splošnimi pogoji poslovanja, pravilnikom o zasebnosti in politiko piškotkov v obsegu, ki se nanašajo nanj oziroma urejajo njegove pravice in obveznosti, povezane z obiskom spletne strani, in le v obsegu, kolikor se v skladu z veljavnimi predpisi sme njegova privolitev domnevati.

Prijava na naše novice

Obiskovalec spletne strani se lahko na spletni strani prijavi na naše novice pri rubriki »PRIJAVITE SE NA NAŠE NOVICE«. S tem obiskovalec soglaša, da bo na želeni elektronski naslov prejemal obvestila o aktualnih akcijah in promocijah upravljavca oziroma prodajalca.

Obiskovalec pri prijavi na novice s kljukico označi polje, s katerim izrecno in nedvoumno potrdi, da je prebral, razume in se strinja s Splošnimi pogoji poslovanja, Pravilnikom o zasebnosti in obdelavo osebnih podatkov v skladu s tem pravilnikom. Soglaša, da Hermes shop vnesene podatke (ime, naslov e-pošte) uporablja za neposredno trženje (obveščanje o promocijah, novostih in akcijah) s pošiljanjem e-sporočil.

Brez podanega izrecnega soglasja obiskovalca z zgoraj navedenim, naročilo na novice na spletni strani oz. v spletni trgovini ni možno.

Obiskovalec lahko kadarkoli umakne, spremeni ali omeji naročilo na naše novice, tako, da to pisno sporoči upravljavcu na elektronski naslov: info@hermes-shop.si. Obiskovalec je o možnosti preklica in načinu umika, spremembe ali omejitve soglasja obveščen na zavihku “Nastavitve zasebnosti”. 

Pošljite nam vaše vprašanje

Obiskovalec lahko pod zavihkom »kontakt« v rubriki »sporočilo« zastavi vprašanje prodajalcu oz. upravljalcu.

Obiskovalec pri tem s kljukico označi polja, s katerim izrecno in nedvoumno potrdi, da:

 • je prebral, razume in se strinja s Splošnimi pogoji poslovanja in Pravilnikom o zasebnosti ter obdelavo osebnih podatkov v skladu s tem pravilnikom,
 • soglaša, da Hermes shop vnesene podatke (ime, priimek, naslov e-pošte) uporablja za neposredno trženje (obveščanje o promocijah, novostih in akcijah) s pošiljanjem e-sporočil.

Brez podanega izrecnega soglasja obiskovalca s Splošnimi pogoji poslovanja in Pravilnikom o zasebnosti ter obdelavo osebnih podatkov v skladu s tem pravilnikom, vprašanja ni mogoče poslati.

Soglasje s tem, da Hermes shop vnesene podatke (ime, priimek, naslov e-pošte) uporablja za neposredno trženje (obveščanje o promocijah, novostih in akcijah) s pošiljanjem e-sporočil, je v tem primeru opcijske narave in ga lahko obiskovalec kadarkoli umakne, spremeni ali omeji, tako, da to pisno sporoči upravljavcu na elektronski naslov: info@hermes-shop.si. Obiskovalec, ki želi poslati vprašanje je o možnosti preklica in načinu umika, spremembe ali omejitve soglasja obveščen na zavihku “Nastavitve zasebnosti”.

Obiskovalec, ki se prijavi na novice ali zastavi vprašanje prodajalcu oz. upravlajavcu jamči za točnost podatkov, kot je elektronski naslov in morebitni ostali podatki, ki jih poda ob prijavi na novice in zastavi vprašanja. Obiskovalec je prodajalca dolžan obvestiti o morebitni spremembi posredovanih podatkov. V primeru, če bi zaradi nepravilnih podatkov upravljalcu oz. prodajalcu nastala škoda, jo je obiskovalec dolžan povrniti. 

4.3. Registracija

Obiskovalec se lahko prek spleta registrira na spletni strani oz. v spletni trgovini, in s tem pridobi svojstvo uporabnika spletne strani. Registracija je možna kadarkoli med obiskom strani, s klikom na povezavo »Registracija ali prijava« ali v postopku nakupa ob oddaji naročila v spletni trgovini.

Ob registraciji v spletno trgovino pridobi obiskovalec uporabniško ime, ki je enako naslovu njegove elektronske pošte, ki ga sam določi v svojem profilu, ter izbere geslo. Ob kliku na gumb »registracija« se na želeni elektronski naslov obiskovalca pošlje avtomatično generirano elektronsko sporočilo. Geslo lahko uporabnik kadarkoli spreminja na podstrani »Moj Račun«.

Uporabniško ime in geslo uporabnika nedvoumno določata in povezujeta z izpolnjenimi podatki.

Obiskovalec pred registracijo s kljukico označi polja, s katerimi izrecno in nedvoumno potrdi, da:

 • je prebral, razume in se strinja s Splošnimi pogoji poslovanja in Pravilnikom o zasebnosti ter obdelavo osebnih podatkov v skladu s tem pravilnikom,
 • soglaša, da Hermes shop vnesene podatke (naslov e-pošte) uporablja za neposredno trženje (obveščanje o promocijah, novostih in akcijah) s pošiljanjem e-sporočil.

Brez podanega izrecnega soglasja obiskovalca s Splošnimi pogoji poslovanja in Pravilnikom o zasebnosti ter obdelavo osebnih podatkov v skladu s tem pravilnikom, registracija na spletni strani oz. v spletni trgovini ni možna.

Soglasje s tem, da Hermes shop vnesene podatke (naslov e-pošte) uporablja za neposredno trženje (obveščanje o promocijah, novostih in akcijah) s pošiljanjem e-sporočil, je v tem primeru opcijske narave in ga lahko uporabnik kadarkoli umakne, spremeni ali omeji, tako, da to pisno sporoči upravljavcu na elektronski naslov: info@hermes-shop.si. Uporabnik je o možnosti preklica in načinu umika, spremembe ali omejitve soglasja obveščen na zavihku “Nastavitve zasebnosti”.  

Uporabnik upravljalcu oz. prodajalcu jamči za točnost podatkov, kot je elektronski naslov in vseh ostalih podatkov,  ki jih poda ob registraciji in generira na spletni strani. Uporabnik je upravljalca oz. prodajalca dolžan  obvestiti o morebitni spremembi podatkov oziroma podatke ažurirati na zavihku »Moj Profil«. V primeru, če bi zaradi nepravilnih podatkov upravljalcu oz. prodajalcu nastala škoda, jo je uporabnik dolžan povrniti. 

Z opravljeno registracijo pridobi obiskovalec status uporabnika in s tem pridobi tudi pravico do oddaje naročila na spletni strani oziroma v spletni trgovini.

4.4. Objava izdelkov v trgovini

Obiskovalec ali uporabnik spletne strani lahko izbira med izdelki, ki so objavljeni na zavihku »trgovina« na spletni strani oz. v spletni trgovini. Izdelki na spletni strani oz. v spletni trgovini upravljalca oz. prodajalca so del njegovega prodajnega programa. 

Objavljeni izdelki v spletni trgovini štejejo kot vabilo k dajanju ponudb. Objavljen nabor izdelkov po objavljeni ceni velja do razprodaje zalog.

Objavljene fotografije izdelkov lahko v manjši meri odstopajo od dejanskega stanja, zlasti zaradi manjših sprememb embalaže s strani prodajalčevega dobavitelja, pa tudi zaradi drugih posebnosti, ki nastanejo ob fotografiranju izdelkov (drugačna velikost izdelka, kontrasti, resolucija, ipd.), kar je odvisno tudi od obiskovalčeve programske in strojne opreme.

Obiskovalec lahko odda naročilo za nakup izdelka na spletni trgovini ob predhodni registraciji (uporabnik) ali ob predhodni registraciji v samem postopku nakupa na spletni trgovini ob oddaji naročila. 

Obiskovalec ali uporabnik spletne strani izbira med objavljenimi izdelki in izbiro potrdi s klikom na gumb »dodaj v košarico«. V košarici lahko uporabnik poljubno dodaja ali odstranjuje izbrane izdelke, določa njihovo količino, ob akciji izbere darilo in podobno. Ko je uporabnik zadovoljen z izbranimi izdelki in njihovo količino, nakup nadaljuje s klikom na gumb »nadaljuj na blagajno« v košarici. Pred tem je uporabnik pregledno obveščen o skupnem znesku izbranih izdelkov, ceni posameznih izdelkov vključno z DDV, teži izdelkov in ceni dostave vključno z DDV, morebitnih popustih in pripadajočih darilih ter naslovu dostave.

S klikom na gumb »nadaljuj na blagajno« uporabnik svoj nakup nadaljuje na blagajni, kjer lahko odda naročilo izbranih izdelkov.

4.5. Naročilo

Naročnik je tisti uporabnik, ki preko spletne trgovine odda naročilo za nakup izdelkov iz spletne trgovine.

Pred oddajo naročila uporabnik navede podatke o imenu, priimku, nazivu podjetja (neobvezno), državi/regiji, ulici, poštni številki, mestu, telefonski številke, e-poštnem naslovu, morebitni dostavi na drug naslov, in morebitne opombe naročila (neobvezno). Podatki se predizpolnijo, kolikor jih je uporabnik podal že ob registraciji oziroma pri predhodnih nakupih na spletni strani oziroma v spletni trgovini. Uporabnik jamči za pravilnost in točnost navedenih podatkov.

Uporabnik je v tej fazi nakupa na blagajni pregledno obveščen o vsebini nakupa, zlasti o naročenih izdelkih, skupnem znesku celotnega nakupa, ceni posameznih izdelkov vključno z DDV, teži izdelkov in ceni dostave vključno z DDV, morebitnih popustih in pripadajočih darilih, načinu plačila.

Uporabnik pred potrditvijo naročila na blagajni s kljukico označi polja, s katerimi izrecno in nedvoumno potrdi, da:

 • je prebral, razume in se strinja s Splošnimi pogoji poslovanja in Pravilnikom o zasebnosti ter obdelavo osebnih podatkov v skladu s tem pravilnikom,
 • je seznanjen, da ga oddano naročilo zavezuje, da so z oddajo naročila cena izdelkov, naročilo, ureditev plačila, način in rok dostave, fiksirani in se ne spreminjajo več ter da se vneseni podatki uporabijo za namen izpolnitve naročila,
 • soglaša, da Hermes shop vnesene podatke (ime, priimek, naziv podjetja, država/regija, naslov, tel. št., e-pošta) uporablja za neposredno trženje (obveščanje o promocijah, novostih in akcijah) s pošiljanjem e-pošte, SMS in MMS in navadne pošte.

Brez podanega izrecnega soglasja uporabnika s tem, da je prebral, razume in se strinja s Splošnimi pogoji poslovanja in Pravilnikom o zasebnosti ter obdelavo osebnih podatkov v skladu s tem pravilnikom in izrecne potrditve, da je seznanjen, da ga oddano naročilo zavezuje, da so z oddajo naročila cena izdelkov, naročilo, ureditev plačila, način in rok dostave, fiksirani in se ne spreminjajo več ter da se vneseni podatki uporabijo za namen izpolnitve naročila, oddaja naročila izdelkov v spletni trgovini ni možna.

Soglasje s tem, da Hermes shop vnesene podatke (ime, priimek, naziv podjetja, država/regija, naslov, tel. št., e-pošta) uporablja za neposredno trženje (obveščanje o promocijah, novostih in akcijah) s pošiljanjem e-pošte, SMS in MMS in navadne pošte, je v tem primeru opcijske narave in ga lahko uporabnik kadarkoli umakne, spremeni ali omeji, tako, da to pisno sporoči upravljalcu na elektronski naslov: info@hermes-shop.si. Uporabnik je o možnosti preklica in načinu umika, spremembe ali omejitve soglasja obveščen na zavihku “Nastavitve zasebnosti”.  

Uporabnik upravljalcu oz. prodajalcu jamči za točnost podatkov, kot so ime, priimek, naziv podjetja (neobvezno), država/regija, ulica, poštna številka, mesto, telefonska številka, e-poštni naslov, opombe naročila (neobvezno), ki in ostalih podatkov, ki jih poda ob naročilu izdelka.  Naročnik je upravljalca oz. prodajalca dolžan obvestiti o morebitni spremembi podatkov ter podatke redno ažurirati na zavihku »Moj profil«. V primeru, če bi zaradi nepravilnih podatkov upravljalcu oz. prodajalcu nastala škoda, jo je naročnik dolžan povrniti. 

Ob ugotovitvi morebitnih napak pri izvedbi naročila mora naročnik o tem nemudoma obvestiti upravljalca oz. prodajalca.

S klikom na gumb »oddaj naročilo« v košarici je naročilo oddano.

Naročilo je s strani uporabnika oddana ponudba za sklenitev prodajne pogodbe med upravljalcem oz. prodajalcem in naročnikom za nakup izdelkov iz spletne trgovine. Oddano naročilo je za uporabnika zavezujoče.

O prejemu naročila izdelka je uporabnik takoj oziroma najkasneje v roku enega delovnega dne obveščen z avtomatično generiranim elektronskim sporočilom, in sicer na elektronski naslov, ki ga je posredoval prodajalcu oziroma upravljalcu ob registraciji oziroma naročilu izdelka.

V primeru, če uporabnik potrditvenega elektronskega sporočila ne prejme v navedenem roku, mora o tem nemudoma obvestiti upravljavca oz. prodajalca na e-naslov: info@hermes-shop.si ali tel. št.: +386 41 368 619. Šele s potrditvijo prejema naročila je naročilo veljavno in tedaj pridobi uporabnik status naročnika.

V elektronskim sporočilu s potrditvijo naročila je naročnik ponovno obveščen o vsebini nakupa, zlasti o naročenih izdelkih, skupnem znesku celotnega nakupa, ceni posameznih izdelkov vključno z DDV, teži izdelkov in ceni dostave vključno z DDV, morebitnih popustih in pripadajočih darilih in načinu plačila. V elektronskem sporočilu je tudi navedeno, da se je naročnik ob naročilu strinjal s Splošnimi pogoji poslovanja in obdelavo podatkov v skladu s Pravilnikom o zasebnosti, skupaj s  povezavo na navedena dokumenta, da je naročnik na oddano naročilo vezan, da so naročilo, ureditev plačila, način in rok dostave fiksirani in se ne spreminjajo več, da je naročnik potrdil, da je starejši od 18 let in da jamči za točnost posredovanih podatkov, navedeni so kontaktni podatki upravljalca oz. prodajalca za morebitne pritožbe in reklamacije, naročnik je v elektronskem sporočilu poučen tudi o pravici do odstopa od pogodbe.

4.6. Obdelava naročila in sklenitev prodajne pogodbe

Po prejemu in potrditvi naročila upravljalec oz. prodajalec v razumnem roku obdela naročilo in naročniku pošlje elektronsko sporočilo o potrditvi njegovega nakupa. Upravljalec oz. prodajalec si pridržuje pravico da naročila ne sprejme, če zahtevanega izdelka ni na zalogi.

S prejemom elektronskega sporočila o potrditvi nakupa je med prodajalcem in naročnikom sklenjena prodajna pogodba za naročene izdelke, katere sestavni del so ti splošni pogoji poslovanja. S tem pridobi naročnik status kupca izdelka iz spletne trgovine.

V elektronskim sporočilu o zaključku naročila je naročnik ponovno obveščen o vsebini nakupa, zlasti o naročenih izdelkih, skupnem znesku celotnega nakupa, ceni posameznih izdelkov vključno z DDV, teži izdelkov in ceni dostave vključno z DDV, morebitnih popustih in pripadajočih darilih in načinu plačila. V elektronskem sporočilu je tudi navedeno, da se je naročnik že ob naročilu strinjal s splošnimi pogoji poslovanja in pravilnikom o zasebnosti s povezavo na navedena dokumenta, da naročnika oddano naročilo zavezuje, da so naročilo, ureditev plačila, način in rok dostave fiksirani in se ne spreminja več, da je naročnik potrdil, da je starejši od 18 let in da jamči za točnost posredovanih podatkov, navedeni so kontaktni podatki upravljalca oz. prodajalca za morebitne pritožbe in reklamacije, kupec je v elektronskem sporočilu poučen tudi o pravici do odstopa od pogodbe.

Kupoprodajna pogodba (naročilo) je v elektronski obliki shranjena na strežniku ponudnika in kupcu dostopna v vsakem trenutku v njegovem uporabniškem profilu (»Moj profil«).

4.7. Cene izdelkov

Cene izdelkov v spletni trgovini vključujejo DDV in so izražene v valuti EUR, razen če je izrecno zapisano drugače. Cene pri izdelkih na zavihku »trgovina« so prikazane brez vključene poštnine.

Strošek poštnine je dostopen na zavihku »Dostava« in je odvisen od teže pošiljke. Cena poštnine vključuje DDV in je izražena v valuti EUR, razen če je izrecno zapisano drugače. Cenik poštnine, ki je objavljen na spletni strani, se lahko spreminja.

Informativni razčlenjen prikaz cene izdelkov in zneska poštnine je stranki ob nakupu prikazan v košarici, na blagajni, ob oddaji naročila, v potrditvenem elektronskem sporočilu o prejemu naročila, v potrditvenem elektronskem sporočilu o zaključku naročila in v prejetem računu na trajnem nosilcu, ki ga stranka prejme po pošti skupaj z naročenimi izdelki.

Navedene cene v spletni trgovini so nepreklicne in veljajo samo ob naročilu preko interneta, zato lahko pri nekaterih izdelkih pride do odstopanja cen v spletni trgovini in prodajnih mestih prodajalca oz. upravljalca.

Če izdelka ni na zalogi, cena ostane nespremenjena. 

V kolikor kupec ugotovi, da zgoraj navedene trditve ne držijo je upravičen do reklamacije in povrnitve nastalih stroškov.

4.8. Načini plačila in račun

V spletni trgovini  naročnik oziroma uporabnik omogoča naslednje načine plačila:

 • plačilo po povzetju
 • plačilo po predračunu – na izrecno zahtevo stranke

Prodajalec kupcu izda račun na trajnem mediju, z razčlenjenimi stroški. Celotna kupnina in stroški dostave so navedeni na računu. Račun pošlje prodajalec kupcu skupaj  z naročenimi izdelki.

V primeru, da uporabnik potrebuje originalni račun, je dolžna od tem pred oddajo naročila obvestiti ponudnika na tel. št. +386 41 368 619.

Do plačila celotne kupnine ostanejo izbrani izdelki v lasti upravljavca oziroma prodajalca.

4.9. Akcijske ponudbe

Vse posebne oziroma akcijske ponudbe, ki so objavljene na spletni strani, veljajo v rokih in po pogojih, ki so navedeni ob posebnih oziroma akcijskih ponudbah.

Roki veljavnosti akcije so navedeni ob sami akcijski ponudbi, ki se lahko med seboj razlikujejo.

Posebna akcija ob nakupu nad 20 EUR velja ob vsakokratnem posameznem nakupu izdelka v vrednosti nad 20 EUR (z DDV), ali ob enkratnem nakupu več izdelkov, katerih skupna vrednost presega 20 EUR (z DDV).  Stranka ima ob nakupu v vrednosti nad 20 EUR pravico do izbire enega darila po lastni izbiri v vrednosti 14 EUR (z DDV), iz nabora daril, ki jih določi upravljalec oz. prodajalec. Upravljalec oz. prodajalec si pridržuje pravico določati in spreminjati nabor izdelkov iz trgovine, ki so na voljo kot darilo.

Posebna ponudba konjska krema plus s popustom in darilom se nanaša na nakup vsakega izdelka Konjske kreme plus. Akcija nakupa Konjske kreme plus s popustom in darilom velja ob naročilu vsake Konjske kreme plus. Na naročilo vsake Konjske kreme plus se naročniku prizna 10 % popust na ta izdelek, ter pravica do izbire darila v vrednosti 14 EUR (z vključenim DDV), iz nabora daril, ki jih določi upravljalec oz. prodajalec. Upravljalec oz. prodajalec si pridržuje pravico določati in spreminjati nabor izdelkov iz trgovine, ki so na voljo kot darilo.

Posamezne akcije in popusti se med seboj ne seštevajo. Posebna akcija ob nakupu kreme nad 20 EUR in posebna ponudba konjska krema plus s popustom in darilom se torej ne seštevata.

4.10. Dobavni rok

Dobavni roki so izraženi v številu delovnih dni in sicer znaša rok dobave običajno najkasneje 14 delovnih dni od potrditve naročila.

Paket bo običajno odpremljen v najkasneje v treh delovnih dneh od dne, ko kupec prejme elektronsko sporočilo o zaključku naročila. 

4.11. Dostava

Ponudnik mora izdelek dostaviti v obljubljenem času na naslov, ki ga je ob potrditvi naročila posredoval uporabnik. Uporabnik lahko pred potrditvijo naročila vpiše tudi drug naslov za dostavo izdelkov, kasneje pa sprememba naslova dobave pri upravljalcu oz. prodajalcu ni več možna.

Dostavo za  spletno trgovino Posredništvo, trgovina Hermes And – Andreja Gačnik s.p. opravlja podjetje GLS, d.o.o., Cesta v Prod 84, Ljubljana, ali drugi ponudnik paketne dostave v Republiki Sloveniji.

V primeru plačila po povzetju se kupcu izdelki izročijo le, če je kupnina plačana v celoti. V primeru plačila po predračunu se izdelki odpremijo šele po tem, ko upravljalec oz. prodajalec s strani naročnika prejme potrdilo o plačilu predračuna.

V primeru, da dostava izdelka na želeni naslov ni možna ali uspešna, se kupec dogovori o kraju in načinu prevzema blaga z dostavno službo.

V primeru, da je bilo naročenih več izdelkov, pa nekaterih ni na zalogi, lahko prodajalec oz. upravljalec izvede delne dobave blaga, tako, da se izdelki kupcu pošiljajo v skladu z  razpoložljivostjo zalog.

Odgovornost za izgubo pošiljke ali njeno poškodovanje med transportom je na dostavljalcu in prodajalca oz. upravljalca ne bremeni. Kupec mora nemudoma sprožiti postopek reklamacije pri dostavljalcu, če ob prevzemu pošiljke opazi, da je paket poškodovan, da so vidni znaki odprtja pošiljke, oz. če lahko iz drugih znakov sklepa, da je blago v embalaži lahko poškodovano.  Pri tem naj kupec ustrezno zavaruje dokaze s fotografiranjem poškodovane embalaže in poškodovanega izdelka.

Upravljalec oz. prodajalec ne prevzema odgovornosti za izgubo ali poškodovanje izdelka med morebitnim vračilom izdelka.

Blago je mogoče osebno prevzeti na sedežu upravljalca oz. prodajalca le izjemoma in v skladu s predhodnim dogovorom. V tem primeru se kupcu stroški pošiljanja ne zaračunajo.

V primeru enkratnega naročila izdelkov nad 100 EUR se poštnina kupcu ne obračuna.

Kupec je pravilno dostavljeno blago dolžan prevzeti in zanj poravnati celotno kupnino, sicer odškodninsko odgovarja upravljalcu oz. prodajalcu za povrnitev celotnih stroškov dobave in nakupa.

5. REKLAMACIJA – ODSTOP OD POGODBE, STVARNE NAPAKE, GARANCIJA, GARANCIJA NA ZADOVOLJSTVO

5.1. Reklamacija – pravica do odstopa od pogodbe

Potrošnik ima pravico, da v 14 dneh od prevzema  kupljenih izdelkov iz spletne trgovine podjetju odstopi od pogodbe, kar mora prodajalcu oz. upravljalcu sporočiti na kontaktni e-naslov: info@hermes-shop.si ali po pošti na naslov podjetja. Potrošnik mora nato blago vrniti podjetju v 14 dneh po pisnem sporočilu o odstopu potrošnika od nakupa, s tem da sam krije neposredne stroške vračila. Izdelki morajo biti nerabljeni in nepoškodovani. Priložena mora biti kopija naročila in račun. Stroške vračila blaga krije kupec. Ponudnik vrne celotno kupnino (kupnina s stroški dostave) takoj ko je mogoče, najkasneje pa v 14 dneh po prejemu sporočila o odstopu potrošnika od nakupa. Obrazec za vračilo izdelka.

Potrošnik nima pravice do odstopa od pogodbe, pri pogodbah:

 • o blagu ali storitvah, katerih cena je odvisna od nihanj na trgih, na katera podjetje nima vpliva in ki lahko nastopijo v roku odstopa od pogodbe;
 • o blagu, ki je izdelano po natančnih navodilih potrošnika in prilagojeno njegovim osebnim potrebam;
 •  o blagu, ki je hitro pokvarljivo ali mu hitro preteče rok uporabe;
 • o opravljanju storitev, če podjetje pogodbo v celoti izpolni ter se je opravljanje storitve začelo na podlagi potrošnikovega izrecnega predhodnega soglasja in s privolitvijo, da izgubi pravico do odstopa od pogodbe, ko jo podjetje v celoti izpolni;
 • o dobavi zapečatenih avdio- ali videoposnetkov in računalniških programov, če je potrošnik po dostavi odprl varnostni pečat;
 • o dobavi časopisov, periodičnega tiska ali revij razen pri naročniških pogodbah za dobavo takih publikacij;
 • o dobavi zapečatenega blaga, ki ni primerno za vračilo zaradi varovanja zdravja ali higienskih vzrokov, če je potrošnik po dostavi odprl pečat;
 • o dobavi blaga, ki je zaradi svoje narave neločljivo pomešano z drugimi predmeti;
 •  o dobavi alkoholnih pijač, katerih cena je dogovorjena ob sklenitvi prodajne pogodbe in ki se lahko dostavijo po 30 dneh, njihova dejanska vrednost pa je odvisna od nihanj na trgu, na katera podjetje nima vpliva;
 • sklenjenih na javnih dražbah;
 • pri katerih je potrošnik izrecno zahteval obisk podjetja na domu zaradi izvedbe nujnega popravila ali vzdrževanja. Če podjetje pri takem obisku opravi še dodatne storitve, ki jih potrošnik ni izrecno zahteval, ali dostavi blago, ki ne predstavlja nadomestnih delov, nujno potrebnih za vzdrževanje ali popravilo, ima potrošnik za navedene dodatne storitve in blago pravico do odstopa od pogodbe;
 •  o nastanitvi, ki ni namenjena stalnemu bivanju, prevozu blaga, najemu vozil, pripravi in dostavi hrane, ali storitvah za prosti čas, pri katerih se podjetje zaveže, da bo izpolnilo svojo obveznost ob točno določenem datumu ali v točno določenem roku;
 •  o dobavi digitalne vsebine, ki se ne dostavi na otipljivem nosilcu podatkov, če se je opravljanje storitve začelo na podlagi potrošnikovega izrecnega predhodnega soglasja in s privolitvijo, da s tem izgubi pravico do odstopa od pogodbe.o blagu ali storitvah, katerih cena je odvisna od nihanj na trgih, na katera podjetje nima vpliva in ki lahko nastopijo v roku odstopa od pogodbe.

Naročnik je o pravici do odstopa od pogodbe in o navodilih o možnosti odstopa od nakupa in vračila izdelkov obveščen v potrditvenem elektronskem sporočilu o prejemu naročila, v potrditvenem elektronskem sporočilu o zaključku naročila. Kupec je o pravici do odstopa od pogodbe in o navodilih o možnosti odstopa od nakupa in vračila izdelkov obveščen na  trajnem mediju skupaj z dostavo izdelka.

Ob vračilu blaga kupec odgovarja za zmanjšanje vrednosti blaga, če je zmanjšanje vrednosti posledica ravnanja, ki ni nujno potrebno za ugotovitev narave, lastnosti in delovanja blaga.

5.2. Stvarna napaka

Prodajalec mora potrošniku izročiti blago v skladu s pogodbo in odgovarja za stvarne napake svoje izpolnitve v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov.

Garancije izdane s strani upravljalca oz. prodajalce ne izključujejo pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.

Napaka je stvarna kadar: 

 • je prodajalec izročil artikel, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila,
 • artikel nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, ki pa je bila prodajalcu znana oziroma bi mu morala biti znana,
 • artikel nima lastnosti, ki so potrebne za njegovo normalno rabo ali za promet,
 • artikel nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane.

Kako se preverja primernost artikla?

Primernost artikla se preverja glede na običajno blago enake vrste in ob upoštevanju kakršnihkoli prodajalčevih izjav o značilnostih blaga, ki jih je dal prodajalec ali proizvajalec zlasti z oglaševanjem, predstavitvijo izdelka ali navedbami na blagu samem.

Kako lahko kupec uveljavi stvarno napako?

Kupec mora prodajalca oz. upravljalca o morebitni stvarni napaki, skupaj z natančnim opisom le-te, na lastne stroške obvestiti v zakonsko določenem roku in prodajalcu oz. upravljalcu omogočiti pregled artikla. Pravico za uveljavljanje stvarne napake na artiklu natančneje urejajo določila Zakona o varstvu potrošnikov.

Potrošnik lahko uveljavlja svoje pravice iz naslova stvarne napake, če o napaki obvesti prodajalca v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila napaka odkrita.

Potrošnik mora v obvestilu o napaki natančneje opisati napako in prodajalcu omogočiti, da stvar pregleda.

Prodajalec ne odgovarja za stvarne napake na blagu, ki se pokažejo potem, ko mineta dve leti, odkar je bila stvar izročena.

Potrošnik, ki je pravilno obvestil prodajalca o napaki, ima pravico od prodajalca zahtevati, da:

 • odpravi napako na blagu ali
 • vrne del plačanega zneska v sorazmerju z napako ali
 • blago z napako zamenja z novim brezhibnim blagom ali
 • vrne plačani znesek. 

V vsakem primeru ima potrošnik tudi pravico, da od prodajalca zahteva povrnitev škode, zlasti pa povračilo stroškov materiala, nadomestnih delov, dela, prenosa in prevoza izdelkov, ki nastanejo zaradi izpolnitve obveznosti iz prejšnjega odstavka tega člena.

Pravice potrošnika iz prvega odstavka ugasnejo s potekom dveh let od dneva, ko je o stvarni napaki obvestil prodajalca.

5.3. Garancija

Za izdelke v spletni trgovini veljajo garancijski pogoji v skladu s slovensko zakonodajo.

5.4. Garancija zadovoljstva – 100% garancija ob nakupu Konjske kreme plus

Upravljavec oz. ponudnik namenja posebno skrb zadovoljstvu svojih strank in kakovosti izdelkov. V skladu s tem zagotavlja upravljavec oz. ponudnik kupcem 100% garancijo ob nakupu Konjske kreme plus. Če kupec s tem izdelkom ni zadovoljen, ga lahko vrne. Rok za vračilo izdelka je 30 dni od prejema izdelka.

Vračilo je možno le ob predložitvi računa za kupljen izdelek.

Zaradi preprečevanja morebitnih zlorab garancije zadovoljstva in akcijskih ponudb je kupec dolžan ob uveljavljanju garancije izdelka poleg vračila Konjske kreme plus, upravljalcu oz. prodajalcu vrniti tudi izdelke, ki jih je ob nakupu v posebni akciji prejel brezplačno (kot darilo). V primeru očitnih zlorab garancije zadovoljstva (vračilo povsem prazne embalaže v nerazumno kratkem roku, vračilo poškodovane embalaže, vračilo izdelka brez vračila darila, računa, ipd…) si prodajalec pridržuje pravico, da vračilo kupnine odkloni.

Stroški vračila blaga, zlasti poštnine, v vsakem primeru bremenijo kupca.

Določila o garanciji zadovoljstva – 100% garancija ob nakupu Konjske kreme plus, ne posegajo v določila o ostalih pogojih garancije in jamčevanja za stvarne napak, ki jih uživa kupec.

6. VARNOST

Ponudnik uporablja ustrezna tehnološka in organizacijska sredstva za zaščito prenosa in shranjevanja osebnih podatkov, naročil ter plačil.

7. OMEJITEV ODGOVORNOSTI

Upravljalec oz. prodajalec se po svojih najboljših močeh trudi zagotoviti ažurnost in pravilnost podatkov, ki so objavljeni na njegovih spletnih straneh. Kljub temu pa se lahko lastnosti artiklov, rok dobave ali cena spremenijo hitro, tako da upravljalec oz. prodajalec morda ne uspe popraviti podatkov na spletnih straneh. V takih primerih, bo upravljalec oz. prodajalec kupca na primeren način obvestil o spremembah in mu omogočil odstop od pogodbe ali zamenjavo naročenega artikla.

Upravljalec oz. prodajalec ne prevzema odgovornosti:

 • za morebitne posledice pri uporabi spletne strani oz. spletne trgovine in vanje vključenih vsebin,
 • v povezavi s posledicami, ki jih povzročijo informacije oziroma podatki, vsebovani na spletni strani oz. spletni trgovini,
 • za morebitne računalniške viruse ali škodljive programe, ki bi se k uporabnikom prenesli s spletne strani oz. spletne trgovine, in priporoča, da se uporabniki pred računalniškimi virusi zavarujejo z ustrezno programsko opremo še pred prenosom informacij ali vsebin s spletne strani oz. spletne trgovine,
 • za morebitne okvare strojne ali programske opreme uporabnikov spletnih strani oz. spletne trgovine,
 • za občasno nedelovanje spletne strani oz. spletne trgovine, morebitno netočnost informacij ali morebitno škodo nastalo zaradi uporabe netočnih ali nepopolnih informacij,
 • za vsebino drugih spletnih strani svetovnega spleta, na katere lahko napotuje uporabnike spletne strani oz. spletne trgovine.

Ponudnik ali katera koli druga oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi spletne strani oz. spletne trgovine ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi izhajala:

 •  iz dostopa do, uporabe ali nemožnosti uporabe informacij na spletni strani oz. v spletni trgovini, ali
 • za kakršne koli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini.

Uporabniki lahko vsebine spletne strani oz. spletne trgovine prodajalca oz. upravljalca uporabljajo izključno v osebne in nekomercialne namene. Kakršnakoli druga uporaba, kopiranje, prepisovanje, razširjanje, objava ali distribucija vsebin iz spletne strani oz. spletne trgovine ali njenih delov, brez dovoljenja prodajalca oziroma upravljalca je prepovedana.

8. PRAVICA DO ZASEBNOSTI

Prodajalec oz. upravljalec je zavezan k trajnemu varovanju vseh osebnih podatkov v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS št. 86/2004) in Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov).

Vse osebne podatke o obiskovalcih, uporabnikih, naročniki in kupcih, pridobljene preko spletne strani, bo upravljalec  uporabljal izključno ob obstoju predhodnega soglasja navedenih oseb, zlasti za namen izpolnitve pogodb oziroma opravo storitev, ki jih stranka naroči, za potrebe komunikacije v zvezi z izpolnitvijo poslov ter za pošiljanje informativnega komercialnega gradiva in ponudb ali za zavarovanje zakonitih interesov prodajalca oz. upravljavca.

Osebni podatki se obdelujejo v obsegu in na način, kot je to določeno v posebnem Pravilniku o zasebnosti. Politika piškotkov je urejena na zavihku »Nastavitve zasebnosti«.

9. KOMUNIKACIJA

Obiskovalci, uporabniki, naročniki in kupci lahko v zvezi z nakupom ali drugimi informacijami v zvezi z upravljavčevimi oz. prodajalčevimi storitvami kontaktirajo upravljalca oz. uporabnika prek spletnega obrazca, ki se nahaja pod zavihkom »kontakt«, na telefonski številki, po elektronski pošti ali po klasični pošti, glede na objavljene kontaktne podatke o upravljalcu oz. prodajalcu.

Upravljalec oz.prodajalec lahko uporabnika, naročnika in kupca v zvezi z nakupom ali drugimi informacijami, ki so potrebni za izvedbo posla, kontaktira na elektronski naslov ali tel. številko, ki jo uporabnik, naročnik in kupec poda ob registraciji na spletni strani oz. ob naročilu izdelka.

Upravljalec oz. prodajalec lahko o aktualnih akcijah in promocijah obvešča obiskovalca, ki se prijavi na novice na spletni strani, ter uporabnika, naročnika in kupca, ki so s tovrstnim načinom komunikacije izrecno soglašali.

Reklamna elektronska sporočila morajo biti jasno in nedvoumno označena kot reklamna sporočila. Pošiljatelj mora biti jasno razviden. Željo uporabnika, da ne prejema reklamnih sporočil, bo upravljalec oz. prodajalec brezpogojno upošteval. Uporabnik željo, da ne prejema reklamnih sporočil pošlje po elektronski pošti info@hermes-shop.si ali po klasični pošti na naslov: Posredništvo, trgovina Hermes And – Andreja Gačnik s.p., Kidričeva cesta 26, 2204 Miklavž na Dravskem polju.

10. REŠEVANJE PRITOŽB IN SPOROV

Upravljalec oz. prodajalec spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov in dobre poslovne običaje.

Pritožbe in reklamacije lahko uporabniki pošljejo po elektronski pošti info@hermes-shop.si ali po klasični pošti na naslov: Posredništvo, trgovina Hermes And – Andreja Gačnik s.p., Kidričeva cesta 26, 2204 Miklavž na Dravskem polju.

Upravljalec oz. prodajalec mora v petih delovnih dneh potrditi, da je prejel pritožbo, sporočiti uporabniku, kako dolgo jo bo obravnaval in ga vseskozi obveščati o poteku postopka. Ponudnik si skupaj s pritožnikom prizadeva po svojih najboljših močeh, da se morebitni spori rešijo sporazumno.

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SL je povezava s katero omogočamo vstop na spletno platformo za reševanje potrošniških sporov, ki ga prodajalec priznava za izvensodno reševanje potrošniških sporov, prav tako pa se potrošnik lahko obrne na mediatorja:

Evropski center za reševanje sporov

Tomšičeva 6

1000 Ljubljana

info@ecdr.si

http://www.ecdr.si

T: 08 205 65 90

F: 01 244 99 95

Uroš Petohleb

V kolikor morebitne spora med uporabnikom storitev in ponudnikom storitev ni možno rešiti sporazumno z metodo reševanja pritožb, se spor reši pred pristojnim sodiščem v Mariboru.

Za spore, ki izvirajo iz naročila storitev spletne trgovine se uporablja pravo Republike Slovenije, ne glede na kraj dostave.