Pokličite nas: icon 041 368 619
KATEGORIJE IZDELKOV
Več kategorij Manj kategorij

Košarica

Razlaga piktogramov

Naši artikli so opremljeni s piktogrami ali kodami, ki vam jih bomo pojasnili:

Kratko in jasno pojasnilo o vsebini in pomenu simbolov iz Priloge VII Uredbe (ES) št. 1223/2009 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 30. novembra 2009 o kozmetičnih izdelkih (UL L št. 342 z dne 22.12.2009, str. 59). 

POMEN SIMBOLOV

Minimalni rok trajanja na embalaži kozmetičnega izdelka pomeni datum do katerega kozmetični izdelek, shranjen pod ustreznimi pogoji, ohrani svojo prvotno funkcijo in zlasti ostane varen za zdravje ljudi.  

Ob simbolu ali napisu „uporabno najmanj do konca“ je naveden datum ali podrobnosti o tem, kje na embalaži kozmetičnega izdelka je datum naveden. Minimalni rok trajanja je sestavljen iz meseca in leta ali dneva, meseca in leta.  

 

Simbol Po odprtju uporabno do na embalaži kozmetičnega izdelka pomeni, da ima kozmetični izdelek minimalni rok trajanja več kot 30 mesecev.

Ob simbolu je navedeno časovno obdobje varne uporabe izdelka po odprtju, izraženo v mesecih in/ali letih.   

 

Napotilo na priložene ali pripete informacije pomeni da:  

– varnostnih ukrepov pomembnih za uporabnika ni mogoče navesti na embalaži kozmetičnega izdelka zaradi velikosti ali oblike embalaže, načina pakiranja in podobno. 

Ti podatki so navedeni, v neposredni bližini kozmetičnega izdelka, na priloženem ali pripetem listku, etiketi, traku, nalepki ali kartici.  

– sestavin ni mogoče navesti zaradi velikosti ali oblike embalaže, načina pakiranja in podobno, na embalažo kozmetičnega izdelka.  

Podatki o sestavinah so navedeni, v neposredni bližini kozmetičnega izdelka, na priloženem ali pripetem listku, etiketi, traku, nalepki ali kartici.